Advies over begrafenis, crematie of de wetenschap

Goed voorbereidt en een bewuste keuze maken is ons advies omdat een begrafenis, crematie of ter beschikkingstelling aan de wetenschap een gebeurtenis is die aangrijpend is.

Onze inspiratie voor hulp aan de naaste in nood is toegewijd door de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan:

“Hij loopt niet voorbij,
maar hij helpt.”

De moralen als ethiek en geloof, maar ook financiën en het rouwproces van de nabestaanden zijn belangrijke aspecten die hierbij allemaal centraal kunnen staan voor u.

De keuze van begraven, cremeren of ter beschikkingstelling aan de wetenschap is de keuze van u. Wij blijven onzijdig hierin. Onze christelijke levensovertuiging, vormt onze werkwijze als begrafenisverzorging! In de Bijbel, in het Bijbelboek Mattheüs, hoofdstuk 22 verteld Jezus, dat wij God moeten liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel en heel ons verstand. Gelijk hieraan is hebt u naasten lief als uzelf! Vanuit deze warmte en die liefde staan wij u bij. Met aandacht voor al uw wensen.

Uit respect en eerbied voor de medemens “onze naasten” biedt Wevers Begrafenisverzorging dag en nacht “Eerste Hulp na Overlijden”.  Dat is de essentie. Ongeacht of u later kiest voor een begrafenis, crematie of ter beschikkingstelling aan de wetenschap.

Met onze werkwijze, staan wij u rondom het sterven van uw dierbare terzijde. Nemen uw zorg uit handen en helpen u met alle bijkomende aangelegenheden, de voorbereiding en uitvoering ervan. “Heb uw naasten lief.”   Maak een bewuste keuze onze informatie en advies omtrent een begrafenis, crematie of ter beschikkingstelling aan de wetenschap helpt u op weg.

Kringloop van het leven

De dood is een onvermijdelijke fase in de kringloop van het leven. Voor de natuur is een wezen altijd tot nut. Ook als het overleden is. Als we iemand begraven, geven we zijn of haar lichaam aan de aarde, zodat het hergebruikt kan worden in de voedselketen en het energie levert aan de levende wezens op aarde. Op die manier tonen we onze dank voor het gebruik van de natuurlijke bronnen op aarde. Er zijn verschillende natuurbegraafplaatsen in Nederland waar u begraven kan worden, waaraan eeuwige grafrust en de kringloop van de natuur aandacht wordt gegeven.

Begraven of cremeren

De keus voor begraven of cremeren is vaak door de overledene zelf al gemaakt. Nabestaanden voeren dan slechts de laatste wens uit van hun geliefde. Beweegredenen om voor het een of het ander te kiezen kunnen te maken hebben met geloofsovertuiging, financiën, gevoelens en praktische overwegingen.

Onze werkwijze bij begraven of cremeren

Het feit van een overlijden kunnen wij niet veranderen. Met elkaar “een passend afscheid vormgeven en creëren” na wens van de overledene en u als nabestaanden. Dat is waar wij voor staan!
Met onze ruime ervaring en meedenkende adviezen zullen wij u bijstaan. Bijdragend ten goede voor allen die erbij betrokken zijn voor een waardig afscheid. Bekend met tradities en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden helpen wij u. Omdat een overlijden een zeer aangrijpende gebeurtenis is. Wij staan u met hart en ziel geheel transparant bij. In het vervolgstuk informeren wij u hierbij verder over onze werkwijze.

Vervolg van onze werkwijze met wederzijds respect als vrucht van naastenliefde.

Wederzijds respect is een vrucht van naastenliefde. Voor ons is dit een wezenlijk fundament. Ongeacht of de overledene begraven of gecremeerd wordt. Uw keuze respecteren wij en blijven daar onzijdig in en helpen u, gelijk de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lees – Lukas 10: 25 t/m 37). “Hij loopt niet voorbij, maar helpt.” Als christenen zaaien we het lichaam in de aarde en volgt de dag van de oogst. Het natuurlijke lichaam wordt gezaaid in de aarde en een geestelijk lichaam wordt opgewekt (Lees – 1 Korinthe 15:44). Bij de teraardebestelling zullen wij persoonlijk aanwezig zijn in het vertrouwen van de opstanding op de Jongste dag.

In het vertrouwen op eerdergenoemd wederzijds respect zullen wij alleen bij de feitelijke crematie “niet” bij zijn. De feitelijke verbranding, het inbrengen van de overledene in de oven, zal verzorgd worden door het desbetreffende crematorium. Zij zullen dit samen met u op een waardige manier verzorgen. Nauwkeurig en tot in detail. Wij zijn er voor u!

Heeft u moeite met de keuze voor uw eigen uitvaart of moet u de keuze voor uw dierbare maken?  Graag helpen we u daarbij. Dit met o.a. een luisterend oor, zodat u zelf een goed overwogen keuze kan maken! Mocht u verder nog vragen hebben over onze werkwijze en heeft het u misschien wel aan het denken gezet? Neemt hierover ook gerust contact met ons op. In een persoonlijk gesprek, van mens tot mens, bewogen en betrokken met wederzijds respect staan wij u bij.

Terbeschikkingstelling aan de wetenschap

Als u uw lichaam ter beschikking wil stellen aan de medische wetenschap, dan zult u dit bij leven al moeten aangeven. U dient dan contact te leggen met een universiteit of het universitair ziekenhuis en het aldaar vastleggen in een codicil.  Het is raadzaam om ook altijd een voorkeur aan te geven voor een begrafenis of crematie. De desbetreffende instantie maakt na het overlijden bekend of men het lichaam voor de wetenschap wil aannemen. Als het lichaam is aangenomen, wordt het ook bijna direct na de desbetreffende locatie gebracht.

Voor de nabestaanden kan uw keuze voor een terbeschikkingstelling emotioneel zwaar zijn. Er is tenslotte weinig tijd voor afscheid nemen en er zal geen uitvaart plaatsvinden.

Maar ook al is het lichaam van de overledene niet meer aanwezig, u kunt er natuurlijk wel voor kiezen om een plechtigheid te organiseren ter nagedachtenis aan hem of haar.

Goed voorbereidt en een bewuste keuze maken is ons advies omdat een begrafenis, crematie of ter beschikkingstelling aan de wetenschap een gebeurtenis is die aangrijpend is. Met bovenstaande informatie hebben wij u verder op weg willen helpen, maar misschien zijn er wel vragen nog niet beantwoordt? Neemt u gerust Contact met ons op.

 

Neem contact met ons op

Neem contact op