Begraven, cremeren of ter beschikkingstelling

Uit oprechte naastenliefde voor de medemens biedt Wevers “Eerste Hulp na Overlijden”. Dat is de essentie, ongeacht of u later kiest voor een begrafenis, crematie of ter beschikkingstelling aan de wetenschap. Met raad en daad staan we u bij in de periode rondom het overlijden van uw dierbare.

Uit geloofsovertuiging verzorgt Wevers alleen begrafenissen. Dat is een zeer bewuste keuze. Maar het is niet aan ons om te oordelen en we respecteren uw keus voor een crematieplechtigheid. In dat geval begeleiden we u  met “eerste hulp na overlijden” en helpen wij u verder op weg. Voor de feitelijke condoleance, ceremonie en crematie brengen we u in contact met een collega. 

Kringloop van het leven

De dood is een onvermijdelijke fase in de kringloop van het leven. Voor de natuur is een wezen altijd tot nut, ook als het overleden is. Als we iemand begraven, geven we zijn of haar lichaam aan de aarde, zodat het hergebruikt kan worden in de voedselketen en het energie levert aan de levende wezens op aarde. Op die manier tonen we onze dank voor het gebruik van de natuurlijke bronnen op aarde.

Ook als u niet gelovig bent, is dit een mooie gedachte die u tot steun kan zijn bij het verwerken van het verlies van uw dierbare.

Begraven of cremeren

De keus voor begraven of cremeren is vaak door de overledene zelf al gemaakt. Nabestaanden voeren dan slechts de laatste wens uit van hun geliefde. Beweegredenen om voor het een of het ander te kiezen kunnen te maken hebben met geloofsovertuiging, financiën, gevoelens en praktische overwegingen.

Heeft u moeite met de keuze voor uw eigen uitvaart of moet u de keuze voor uw dierbare maken, dan helpen we u graag daarbij.

Terbeschikkingstelling

Wilt u uw lichaam ter beschikking stellen aan de medische wetenschap, dan zult u dit bij leven al moeten aangeven bij de universiteit of het universitair ziekenhuis van uw keus en vastleggen in een codicil. Of uw lichaam na uw dood ook daadwerkelijk wordt aangenomen, is nooit met zekerheid te zeggen. Het is daarom raadzaam om ook altijd een voorkeur aan te geven voor een begrafenis of crematie.
Voor de nabestaanden kan uw keuze voor een terbeschikkingstelling emotioneel zwaar zijn. Er is tenslotte weinig tijd voor afscheid nemen is en er zal geen uitvaart plaatsvinden.

Maar ook al is het lichaam van de overledene niet meer aanwezig, u kunt er natuurlijk wel voor kiezen om een plechtigheid te organiseren ter nagedachtenis aan hem of haar.

Neem contact met ons op

Neem contact op