Geschiedenis

De geschiedenis sinds 1855 van
Wevers Begrafenisverzorging

De geschiedenis van Wevers Begrafenisverzorging is sinds 1855 begonnen met timmerman Dirk Wevers. 

Het is ruim 164 jaar geleden. Het was op zondag 29 juli 1855. Dominee Adrianus van Herwaarden predikte in de kerk te Opheusden. De dominee werd getroffen door de bliksem en hij bleef op de kansel levenloos liggen. Timmerman Dirk Wevers heeft toen geholpen bij het regelen van de begrafenis. In 1899 werd onze grootvader Dirk Wevers geboren. Ook hij werd timmerman en had zijn eigen timmerwerkplaats.

Van timmerman tot begrafenisondernemer

In die tijd was het gebruikelijk dat de timmerman van het dorp de doodskisten maakte. Hierdoor is onze familie betrokken geraakt bij de begrafenissen in het dorp. Van het verzorgen van het lichaam van de overledene tot het verder regelen van de begrafenis. Dit ging dan ook op de manier zoals het toen de gewoonte was. Er kwam dus veel meer kijken dan alleen het maken van de kist als timmerman.

Bij het verzorgen van het lichaam van de overledene werd ook de lengte gemeten van het lichaam, Daarna maakte men de kist op maat. In het dorp ging men rond als aanzegger, deur voor deur, straat voor straat. Als er een rouwdienst werd gehouden gebeurde dit vanuit het sterfhuis. Het vertrouwde van de burenplicht werd in werking gezet. Iedereen hielp elkaar.

Ook het begeleiden van de overledene naar de begraafplaats toe hoorde daarbij. In eerste instantie met paard en wagen en later met de lijkwagen. Zo zijn de zoons Johannis Wevers en Dirk Wevers later samen het bedrijf voor het verzorgen van begrafenissen gaan voortzetten en gingen de veranderingen verder. Het aanzeggen gebeurde met een aanzegkaart en de rouwbrief deed zijn intrede. Het rouwcentrum werd geopend. De koeling voor thuisopbaring was een grote verbetering, zeker in de warme zomers. 

2003 – heden

Vanwege gezondheidsredenen midden jaren 90 was de oudste broer Johannis genoodzaakt te stoppen. Toen heeft zijn broer Dirk Wevers het bedrijf alleen voortgezet, met steun van zijn vrouw en kinderen. Na het overlijden in 2003 van Dirk Wevers hebben zijn zoon Gertwin en zijn echtgenote Daniëlle Wevers-van Doorn het bedrijf voortgezet. We doen dit met al onze ervaring en kennis die wij van onze voorouders hebben meegekregen, aangevuld met de daarbij behorende opleidingen. Waardevolle kennis en ervaring, maar we volgen natuurlijk ook de nieuwste ontwikkelingen die er zijn.

Wilt u kennismaken met de huidige generatie? Wenst u meer informatie over de geschiedenis sinds 1855 van Wevers Begrafenisverzorging.

Neemt u dan contact met ons op. 

Neem contact met ons op

Neem contact op