Geschiedenis

Het is ruim 164 jaar geleden, toen op zondag 29 juli 1855 dominee Adrianus van Herwaarden predikte in de kerk te Opheusden.

Getroffen door de bliksem bleef hij op de kansel levenloos liggen. Timmerman Dirk Wevers heeft toen geholpen bij het regelen van de begrafenis.

In 1899 werd onze grootvader Dirk Wevers geboren. Ook hij werd timmerman en had zijn eigen timmerwerkplaats.

In die tijd was het gebruikelijk dat de timmerman van het dorp de doodskisten maakte en zo betrokken werd bij de begrafenis. Deze verzorgde en regelde hij dan ook op de manier zoals het toen ging. Er kwam dus veel meer kijken dan alleen het maken van de kist. Hij verzorgde de overledene, maakte de kist op maat, ging in het dorp rond als aanzegger, hield de rouwdienst vanuit het sterfhuis en regelde de burenplicht. Ook het begeleiden van de overledene naar de begraafplaats toe hoorde daarbij. In eerste instantie met paard en wagen en later met de lijkwagen. Zo zijn de zoons Johannis Wevers en Dirk Wevers later samen het bedrijf voor het verzorgen van begrafenissen gaan voortzetten en gingen de veranderingen verder. Het aanzeggen gebeurde met een aanzegkaart en de rouwbrief deed zijn intrede. Het rouwcentrum werd geopend. De koeling voor thuisopbaring was een grote verbetering, zeker in de warme zomers.

Vanwege gezondheidsredenen midden jaren 90 was de oudste broer Johannis genoodzaakt te stoppen en heeft Dirk Wevers het bedrijf alleen voortgezet, met steun van zijn vrouw en kinderen. Na het overlijden in 2003 van Dirk Wevers hebben zijn zoon Gertwin en diens vrouw Daniëlle Wevers het bedrijf voortgezet. We doen dit met al onze ervaring en kennis die wij van onze voorouders hebben meegekregen, aangevuld met de daarbij behorende opleidingen. Waardevolle kennis en ervaring, maar we volgen natuurlijk ook de nieuwste ontwikkelingen die er zijn.

Neem contact met ons op

Neem contact op