Soorten graven

Hoewel er in de wereld een groot aantal soorten graven bestaat, wordt in Nederland praktisch altijd ondergronds begraven. Wel is er een belangrijk verschil in “eigendom” van het graf.

Algemene graven
Een algemeen graf is bestemd voor twee of drie personen die kort na elkaar overlijden, maar elkaar niet kennen. Tien jaar na dato kan het graf geruimd worden, de nabestaanden ontvangen hiervan een kennisgeving. In de praktijk wordt er echter pas geruimd als er bijvoorbeeld ruimtegebrek is. De grafrechten zijn veel lager dan bij een particulier graf omdat alleen betaald moet worden voor de plek van één kist en niet het hele graf. Dit type graf heet ook wel huurgraf of parochiegraf.

Particuliere graven
Als u het graf niet wilt delen met onbekenden, dan is het mogelijk om een compleet graf te huren voor een periode van bijvoorbeeld 10 of 25 jaar of de termijn die de beheerder van de begraafplaats hanteert. Deze periode kan telkens verlengd worden met 10 jaar. Een eeuwigdurend recht is, uitzonderingen daargelaten, niet mogelijk. Bij een particulier graf bepaalt u zelf wie er nu en in de toekomst begraven mogen worden. Het onderhoud van het graf is voor rekening van de huurder. Een particulier graf kent veel andere namen zoals eigen graf, familiegraf of koopgraf.

Neem contact met ons op

Neem contact op