Uitvaart

De feitelijke uitvaart zelf staat voor veel nabestaanden centraal in het proces van overlijden, afscheid nemen en rouwverwerking. Het is hét moment om samen met de naasten stil te staan bij een dierbaar persoon en de laatste mogelijkheid om fysiek dicht bij hem of haar te kunnen zijn, alvorens het lichaam ter aarde wordt besteld.

Een uitvaart die recht doet aan de overledene én aan de nabestaanden is erg belangrijk voor het verdere rouwproces. De invulling is heel persoonlijk, want ieder mens is tenslotte anders. Wevers Begrafenisverzorging staat voor u klaar om die invulling voor u te realiseren.

Op de dag van de uitvaart is degene die u in het voortraject heeft begeleid uw uitvaartbegeleider. Alles is in goede handen en u kunt in alle rust deze dag beleven en stilstaan bij het verlies van uw dierbare.

Wij zorgen er voor dat u met een goed gevoel kunt terug kijken op dit zo belangrijke moment in uw leven.

Neem contact met ons op

Neem contact op