Voortraject

Op het moment dat een dierbare komt te overlijden draait de wereld om u heen door, maar voor uw gevoel staat hij stil.  U wordt enerzijds verscheurd door emoties, maar anderzijds moet u allerlei zaken in korte tijd regelen. Zaken waar u waarschijnlijk geen of weinig ervaring mee heeft.

Wevers Begrafenisverzorging staat u bij vanaf het allereerste moment, eventueel al zelfs vóór het overlijden, tot eventueel zelfs ver na de dag van de begrafenis. In deze moeilijke periode zijn wij uw steun en toeverlaat en kunt u ruimte geven aan uw verdriet.

Vlak na overlijden

Alleen een arts mag officieel verklaren dat iemand is overleden. Is uw dierbare niet in het ziekenhuis of in het bijzijn van een arts overleden, dan is uw eerste taak om contact op te nemen met uw huisarts of dienstdoende arts.

Vervolgens is één telefoontje naar Wevers Begrafenisverzorging voldoende om de volgende stappen in gang te zetten. Voor de melding van een overlijden zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Binnen zo kort mogelijke tijd komen we bij u thuis, in het ziekenhuis, de hospice, het verzorgingstehuis of welke andere plek dan ook op bezoek, ook als dat midden in de nacht is. Wacht u liever nog heel even, dan is dat ook geen enkel probleem.

Op het moment dat u ons inschakelt, is onze eerste taak u een luisterend oor of een troostende schouder te bieden. We geven u de ruimte om uw verhaal te doen en staan niet direct in de startblokken om de zakelijke dingen te regelen, behalve als de omstandigheden daar zijn die dit wel verlangen. Als u er aan toe bent, bespreken we uw wensen met betrekking tot de uitvaart.

Aangifte van overlijden

De burgerlijke stand van de gemeente moet binnen 5 dagen op de hoogte worden gesteld van het overlijden. Wevers Begrafenisverzorging neemt deze taak voor zijn rekening. Wilt u dit zelf of samen met ons doen, dan is dat ook mogelijk. Ook de aangifte bij officiële instanties zoals de verzekering en de bank nemen we desgewenst op ons.

Verzorging van de overledene

Het uiterlijk van uw dierbare kan na het overlijden snel veranderen. Dat is ook goed, want het is een heel natuurlijk proces en het helpt u bij het rouwverwerkingsproces. Wevers zorgt er voor dat u op waardige wijze afscheid van uw dierbare kunt nemen, waarbij die verandering wel zichtbaar, maar geen vervelende ervaring is.

Met veel respect voor de overledene verzorgen we het lichaam door:

  • het te wassen
  • het te kleden
  • het kapsel te verzorgen
  • eventuele kwetsuren te camoufleren
  • make-up aan te brengen

De gehele verzorging van de overledene gaat in nauw overleg met de nabestaanden.

Om het lichaam zo goed mogelijk te conserveren voor de komende paar dagen koelen we het lichaam. In beginsel is thanatopraxie, waarbij het ontbindingsproces wordt afgeremd, ook mogelijk. Echter, uit ethisch oogpunt zijn we hier geen voorstander van. De dood is een fase in de kringloop van het leven en we geven het lichaam terug aan de natuur. Bovendien helpt het zichtbaar veranderen van het lichaam van uw dierbare u bij het loslaten en het verwerken van uw verdriet.

Opbaring

Waar wilt u dat het lichaam van uw dierbare verblijft tot aan de dag van de begrafenis? U bent hier volkomen vrij in. Kiest u voor een eigen, vertrouwde omgeving dan zorgen wij voor de benodigdheden. Zo heeft u, samen met andere naasten, alle tijd om afscheid te nemen. Het is natuurlijk ook mogelijk om het lichaam in een rouwcentrum, kerk of andere plek op te baren. Ook daar heeft u ruimschoots de tijd om uw dierbare te bezoeken en in alle eerbied afscheid te nemen.

Uitvaartbespreking

Pas als u er klaar voor bent, maar met inachtneming van de wettelijke regels, gaan we over op het bespreken van de uitvaart. Uw wensen en die van de overledene staan centraal. Als er een wilsbeschikking is, nemen we die als leidraad. We doen alles wat binnen onze mogelijkheden ligt om die wensen tot uitvoer te brengen.

Tijdens de periode voorafgaande aan de begrafenis houden we vanzelfsprekend intensief contact met u, maar de afspraken die we tijdens de uitvaartbespreking met u gemaakt hebben, zorgen ervoor dat we u in die periode niet nodeloos hoeven te storen. Zo gunnen we u de rust om te rouwen en afscheid te nemen.

Neem contact met ons op

Neem contact op