Wevers

Wevers Begrafenisverzorging is een kleine en persoonlijke uitvaartorganisatie. In alle dagen – voor, tijdens en na de uitvaart – heeft u contact met een vast aanspreekpunt uit ons team van betrokken en professionele medewerkers.

Onze manier van werken draagt een warme signatuur die in het teken staat van normen en waarden. In droevige omstandigheden tellen immers persoonlijke wensen. Wij helpen u hiermee. Kernwoorden als ‘vertrouwd’ – ‘betrokken’ maar bovenal met ‘toewijding’ zijn voor ons niet zomaar woorden, maar de basis om voor u een waardig afscheid te realiseren.

Afscheid van een dierbare, een groot verlies, een definitief einde van een mensenleven. En dan moet u als nabestaanden na een periode van rouw ook weer verder. In het gehele proces staan wij u bij. Niet alleen met raad en daad, maar ook met gewoon een luisterend oor of een troostende schouder. Wij zijn er als we er moeten zijn. Daar waar nodig op de voorgrond, maar meestal op eerbiedige afstand.

Dit heeft voor u vele voordelen waarvan u misschien pas na de uitvaart zult ervaren hoe belangrijk dit voor u is en was. We helpen u bij het maken van soms moeilijke en emotionele beslissingen. We beschermen u tegen uzelf, door u te behoeden voor ondoordachte beslissingen, maar ook tegen uw omgeving, die wellicht druk op u uitvoert.

Wevers Begrafenisverzorging  is er voor ú – met een discreet en rustig team dat gaat voor een uitvaart die recht doet aan de overledene, een team die u helpt bij het verwerken van het verlies van een dierbare.

Neem contact met ons op

Neem contact op